< >
Facebook Twitter Email
All-inclusive

Classic Gym

AED, BHV en Reanimatie

Voor uw en onze veiligheid is er binnen het centrum een AED, (hart reanimatie apparaat) aanwezig. Een groot aantal van onze personeelsleden weet hiermee om te gaan.

Bijna het gehele team is op geleid als BHV-er (bedrijfshulp verlener) of heeft een reanimatiecursus gedaan. Allen zijn opgeleid om de AED te bedienen. Hiervoor gaan zij jaarlijks op herhalingscursus.
Dus mocht er zich binnen het centrum een hulp situatie voordoen, dan zijn wij in ieder geval voorbereid!!