< >
Facebook Twitter Email
Gratis Proefweek

Classic Gym

Welkom! Sport veilig!

Super fijn dat de fitnesscentra weer open mogen, maar best gek dat er weinig tot geen restricties zijn. Alles lijkt wel weer te mogen. Zelf hebben we daar, om preventie redenen, toch wel onze bedenkingen bij.

In de fitness kunnen we bijna garanderen dat de besmettingen uit blijven, de ventilatie is dik in orde (150% van de capaciteit die gevraagd wordt), de apparatuur staat al 2 jaar op 1,5m, desinfectie middelen zijn aanwezig, mensen komen gefaseerd binnen en er is voldoende ruimte als je eenmaal aan het trainen bent. So far so good!

Maar nu de groepslessen… ook hier is de ventilatie ruimschoots op orde (diezelfde 150%) maar er is toch een vaste groep die een uur in 1 afgesloten ruimte traint. Alle deelnemers komen gelijktijdig aan en gaan gelijktijdig weg, komen de volgende groep tegen. Al met al een grote groep mensen bij elkaar. De groepsgrootte hebben we in de afgelopen 2 jaar al diverse keren aangepast en ook wij kunnen ons niet meer voorstellen dat er ooit 40 mensen in de aerobic- en 35 mensen in de spinningzaal hebben getraind….

Nu de besmettingen de pan uit rijzen en steeds meer blijken te worden willen wij voorzichtig zijn en iedereen behoeden voor dat toch (op z’n minst) vervelende virus. Wij hebben dan ook besloten de groepslessen tot 31 januari niet binnen aan te bieden. Buiten bieden wij in ieder geval tot die tijd circuittrainingen aan en binnen kan iedereen individueel aan de slag. Zo blijft de spreiding het grootst en de kans op besmetting het kleinst.

We hopen dat een ieder zich hier in kan vinden. Wij zien jullie graag gezond dus tot snel!